top of page

MINT TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

(päivitetty viimeksi: 2020-06-30)

 

1. Rekisterin nimi

Mint Stores asiakasrekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä

Fifth Quarter Oy (“us” or “Fifth Quarter”) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä. Fifth Quarter on sitoutunut kunnioittamaan ja suojelemaan asiakkaiden yksityisyyttä ja siksi haluamme kertoa kuinka käsittelemme henkilötietojasi tarkemmin tässä dokumentissa alla.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Fifth Quarter Oy:lla rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.​

3. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Fifth Quarter Oy

Y-tunnus: 2381115-6

Osoite: Jousenpuistonkatu 1 A39, 02200 Espoo, Finland

Puhelinnumero: +358503004169

Sähköpostiosoite: info@mint-store.com

Verkkosivu: www.mint-store.com

4. Kerätyt tiedot

 • Etu- ja sukunimi

 • Yhteystiedot

 • Markkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot tai annetut lisätiedot

 • IP-osoite

 • Selaimen istunnon tunnisteet

 • URL-reitti sivustolla ja käytetty aika

 • Vierailun ajankohta

 • Selaintyyppi ja -versio

 • Laitetyyppi

 • Mint Store -uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite

 • Muutosloki toimeksiantojen kannalta tärkeissä tiedoissa​

5. Tietolähteet

Henkilöltä saadut tiedot

Lähtökohtaisesti saamme tämän Rekisteriselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään. Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä. Tietoa voidaan myös saada muiden palveluntarjoajien kautta, mikäli se on mahdollista ja säädösten mukaista.

Evästeet

Käytämme analytiikkatiedon keräämiseen eri teknologioita, kun käyttäjä vierailee palveluissamme, mukaan lukien evästeitä ja web beacon -teknologiaa.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden verkkosivuston palveluiden käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan tarjoamiamme palveluitamme ja paremmin palvelemaan käyttäjiämme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:

Web Beacon on teknologia, joka mahdollistaa verkkosivujen ja sähköpostien lukijoiden tunnistamisen esimerkiksi tunnistamalla mikäli sähköposti on luettu.

Verkkoanalytiikkapalvelut

Verkkosivustomme käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa palvelujamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

6. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin: markkinointi, palvelun tarjoaminen ja toteuttaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen, tilastointi ja analysointi, palvelun, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen sekä muu myynnin tai palvelun kannalta oleellinen toiminta.

 

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen  

Henkilötietoja käytetään Fifth Quarter Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään. Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Markkinointitarkoituksiin

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle tiedotteita Fifth Quarter Oy:n verkkokauppa Mint Storen toiminnasta sekä muuta suoramarkkinointimateriaalia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

 

7. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

8. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.​

9. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Voimme luovuttaa tietoja yritystoimintaa valvoville viranomaisille kuten Aluehallintovirastolle, Verottajalle, Tietosuojavaltuutetulle tai muulle lain vaatimalle osapuolelle tämän selosteen mukaisessa laajuudessa.

 

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Fifth Quarter Oy:n organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Fifth Quarter Oy:n tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

 

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Fifth Quarter Oy:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Fifth Quarter Oy käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

 

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Fifth Quarter Oy:lle sähköpostitse tai postitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 

11. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, rakenteellisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

12. Valitusten tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

bottom of page